داوطلبان سلامت پیشروان مشارکت جامعه در ارتقای سلامت (همه با هم برای سلامتی )

                                       علی عباسی    مسئول واحد جلب مشارکت های مردمی

                                                                               مدرک تحصیلی کاردان مبارزه با بیماریها      

                                         

شرح وظایف واحدجلب  مشارکت مردمی

 هدف کلی :

جلب مشارکت فعال داوطلبان سلامت در جهت تامین و ارتقا سطح بهداشت

مشارکت چیست ؟

مشارکت به مفهومی که امروزه متداول است پدیده جدیدی در زندگی جوامع بشری محسوب می شود . این مفهوم مشارکت عبارت است از مشارکت داوطلبانه -آگاهانه -و همه جانبه در همه امور سلامتی -اجتماعی - فرهنگی - سیاسی و اقتصادی که هر یک به نوعی با زندگی آنان سرو کار دارد

 

بهترین نمونه مشارکت مردمی داوطلب سلامت است

وظایف داوطلبان سلامت

*هر داوطلب سلامت حدود 50 خانوار در محله خود را تحت پوشش دارد و از طریق برقراری ارتباط موثر با شرکت در کلاسهای آموزش که هفته ای یکبار به مدت 2 ساعت در مرکز بهداشتی درمانی تشکیل می شود نسبت به انجام وظایف زیر اقدام می کند .

1- یادگیری مفاهیم و مهارتهای بهداشتی اولیه و انتقال آنها به مردم یا خاونارهای تحت پوشش

2- تشویق خانوارهای تحت پوشش برای مراجعه به موقع و دریافت خدمات ضروری مثل واکسیناسیون - تنظیم خانواده و سایر مراقبتها

3- پیگیری و انتقال پیامهای مرکز بهداشتی و درمانی به مردم

 

شرایط پذیرش داوطلبان سلامت

1- داشتن حداقل سواد

2- برخورداری از وقت کافی

3- وجود علاقه و انگیزه برای انجام فعالیتهای اجتماعی

4- مقوبلیت اجتماعی

5- داشتن روحیه تعادل و همکاری

6- موافقت کتبی همه در خصوص همکاری زن - موافقت والدین در خصوص همکاری فرزند

نکته :

انتخاب داوطلبان سلامت در زمان سرشماری و مراجعه به مراکز بهداشتی درمانی جهت دریافت خدمات بهداشتی انجام می شود و آموزش آنان بر اساس کتابهای مجموعه آموزش داوطلبان سلامت هفته ای 2 ساعت در مراکز و پایگاههای بهداشتی صورت می پذیرد

 

دستاوردهای برنامه داوطلبان سلامت

1- افزایش آگاههی مادران نسبت به مسائل عمومی و بهداشتی

2- فعال کردن خدمات بهداشتی در مناطق شهری و روستائی - سیاری و عشایر

3- توسعه و ارتقا خدمات بهداشتی و درمانی از طریق جلب همکاری خانوارها

 

فعالیتهای فوق در زمانی اثر بخش خواهد بود که همیاری و همکاری کلیه آمار جامعه و مشارکت هر چه بیشتر خانوارها را در بر داشته باشد . 

 

 

 

 همواره پذیرای داوطلبان سلامت در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستائی هستیم .

                  شبکه بهداشت و درمان شهرستان لامرد

                           برنامه داوطلبان سلامت

 

*تلاش برای دستیابی به روشهای جلب مشارکت جامعه در مراحل مختلف و اجرای برنامه های آموزشی و بهداشتی

*پیشنهاد و مشارکت در اجرای آموزشهای عمومی جامعه در زمینه مسائل بهداشتی مربوطه

*برنامه ریزی برای اهداف برنامه  جلب مشارکت مردم و اجاری خط مشی ها در قالب سیاستهای وزارتخانه  و برنامه ریزی جهت  همکاری مردم با برنامه های بهداشت در سطح شهرستان

*تجزیه و تحلیل و کنترل و تهیه آمار جلب مشارکت بر اساس برنامه های تعیین شده و انتقال به استان

*برنامه ریزی جهت اموزش و آشنایی پرسنل مراکز انتخاب شده برای اجرای برنامه های مشارکت مردم شامل داوطلبان متخصص ادارات  -داوطلبان نهضت و مربیان برنامه داوطلبین شهری و روستائی و عشایر

*توانمند سازی داوطلبان سلامت شهری -روستائی - متخصص - عشایر و نهضصت شامل هدایت آموزشی - کمک در تهیه بسته های آموزشی و نظارت برروند صحیح و کامل آموزش آنان

*نظارت بر شرکت کردن کلیه واحدهای تشکیل دهنده مرکز در استفاده از ساختار برنامه مشارکت مردم

*اجرای طرحههای استانی و اجرای فرامین مافوق در سیستم شبکه

*افزایش کمی برنامه های تحت پوشش از طریق

1-جذب داوطلبان جدید در دو گروه مربوطه

2-افزایش تعداد خانوار تحت پوشش داوطلبان

3-افزایش تعداد پرسنل تحت پوشش داوطلبان متخصص

4-افزایش کمی خدمات ارائه شده به زیر گروهها و مردم منطقه

5-افزایش درصد های کمی شاخص های برنامه

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-10-7 10:50        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ