آموزش و ارتقاء سلامت
 

آموزش بهداشت به عنوان يكي از قديمي ترين فعاليتهاي وزارت بهداشت بيش از 50 سال قبل شروع به كار
 
كرده است. فعاليت آموزش بهداشت به عنوان يك فعاليت پشتيبان از زمان مبارزه با بيماريهايي چون آبله،
 
مالاريا، التور طي دهه هاي 1330 تا 1350 مطرح بوده است. تجهيز آموزش بهداشت به وسايل سمعي و
 
بصري به عنوان مهمترين استراتژي آموزشي طي سالهاي فوق به اجرا درآمده است. از سالهاي 1373 به
 
بعد با استفاده از رويكرد" آموزش بهداشت به عنوان حل مشكل" با بررسي مشكلات و تجزيه وتحليل
 
وضعيت موجود به تعيين نقش خود پرداخته  و با اهداف مشخص واستراتژيهاي واضح و بيان فعاليت، همراه
 
با ارايه جدول زمان بندي فعاليتها نقش خود را در حل مشكلات نشان مي دهد. در رويكرد" آموزش بهداشت
 
به عنوان يك مراقبت "مي توان از آموزش به عنوان رويكرد پيشگيري از بيماريها وارتقاء سلامت استفاده كرد.
 
در اين رويكرد با استفاده از اصول ارتقاء سلامت ، بايد ضمن برنامه ريزي، نسبت به ايجاد عادات و رفتارهاي
 
صحيح بهداشتي در گروههاي مختلف جامعه به ويژه كودكان و نوجوانان اقدام نمود. به طور كلي واحد
 
آموزش بهداشت در حال حاضر با برنامه ريزي عملياتي و تفضيلي در راستاي طرح جامع آموزشي استان
 
نقش خود را در هر يك از مشكلات بهداشتي نشان مي دهد.

 


 

 

 تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-6-8 13:33        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ