(( اهم فعاليتهاي  واحد آموزش سلامت   درسالي كه گذشت  ))

 

1-     برگزاري هفته سلامت  سال  88  با شعار سلامت درحوادث  و بلايا با  همكاري  مراكز بهداشتي درماني ،بيمارستان  و ادارات

2-     تهيه و تنظيم گزارشات  و مستندات  هفته سلامت  و احراز  مقام  اول  تيپ دو 

3-   تهيه جزوه  سوالات استاندارد  ارزشيابي جلسات آموزشي كه درحدود  140 برگه  ارزشيابي  درآن موجود مي باشد و به تفكيك واحدها طبق بندي  شده است و ارسال  به تمامي   مراكز و  خانه هاي  بهداشت به طوري كه هر خانه بهداشت  بتواند براي آموزش  اولويت هاي  مصوب  و مهم به عنوان منبع آموزشي از آن استفاده نمايد0  0

4-   تهيه و تكثير چك ليست هاي  بازديد از خانه هاي  بهداشت و توزيع بين كاردانهاي  مراكز و بهورزان جهت اطلاع  از چگونگي  پايش  برنامه هاي  آموزشي

5-   تشكيل پنجمين  كميته  آموزش مبتي  بر شواهد  شهرستان  و تعيين اولويتهاي   100  درصد  خانه هاي  بهداشت و پايگاههاي  بهداشتي ( اين برنامه در شهرستان  در پايگاههاي  بهداشتي   نيز انجام مي  گيرد)

6-     تهيه  و تحويل دفاتر گزارش برنامه  آموزشي پزشك و ماما  و بهورز و بهورز به مراكز و  خانه هاي بهداشت

7-     توزيع سراسري  پوستر آموزش مبتني  برشواهد به تمامي  مراكز بهداشتي  درماني

8-     توزيع و آموزش  دستورالعمل  تكميل دفتر آموزشي كاردانهاي    مراكز بهداشتي  درماني  

9-     تهيه عملكرد آموزشي پزشكان  و ماما به صورت سالانه  همراه با نمودار و ارسال  به مراكز 

10- تقدير از پزشكان و ماماهاي   برتر  آموزشي ، كاردانها و بهورزاني  كه در برنامه  آموزش مبتني  بر شواهد  فعال  بوده اند0

11- حضور در 100 درصد  جلسات آموزشي برگزار شده  در مركز بهداشت  جهت پرسنل  و ارزشيابي ساختاري و تعيين  معدل  نمره جلسات و بازخورد به واحدها جهت اصلاح وضعيت 

12- هماهنگي   با بسيج سازندگي  جهت معرفي بسيجيان در طرح رابط  بسيجي  و ميزبان  برگزاري  كارگاه دو روزه تربيت رابط مربي  بسيجي   با حضور شهرستانهاي   مهر لارستان  - خنج

13- جمع بندي  آمارهاي  ارسالي  از  بسيج و تقدير  از  8  نفر  از افراد برتر

14- هماهنگي  و تشكيل  جلسه با مديران حوزه هاي  علميه   شهرستان  جهت برگزاري دوره هاي  آئين تندرستي 

15- هماهنگي با مدرسان برنامه  و برگزاري  20 جلسه  در حوزه علميه ، برگزاري آزمون و اهداء جوايز به مديران حوزه و سه نفر  از  نمرات برتر در هر حوزه 

16- بازديد  و نظارت خانه هاي  بهداشت  و پزشكان  و ماماهاي  خانواده  و ارائه پسخوراند  به مراكز  و پيگيري  نواقص

17- درخواست 20 عدد وايت برد جهت  تجهيز خانه هاي  بهداشت

18- پيگيري سيستم سردكننده جهت محل  كلاسهاي  آموزشي در مراكز  و  خانه هاي  بهداشت 

19- پيگيري خريد پرينتر جهت واحد آموزش سلامت 

20- هماهنگي با مراكز و ادارات  جهت برگزاري هفته سلامت  89

21- تحقيق  و تهيه  دستورالعمل  شيوه  آموزشي حل  مساله   با  همكاري شهرستان لارستان و ارائه در كارگاه سه روزه  شيوه هاي   نوين آموزشي در استان 

22- آموزش بهورزان  و  كاردانهاي  مراكز درزمينه شيوه هاي  آموزشي به صورت تئوري

23- تعيين سواد بهداشتي   100 درصد  خانه هاي  بهداشت  شهرستان با شاخص  حدود 85%

24- توسعه 100 درصدي  نظام نياز سنجي  آموزشي  در  مراكز و  خانه هاي  بهداشت

25- همكاري با  واحدهاي  مختلف  بهداشتي    در آموزش و اطلاع رساني   مفاهيم  سلامت به جامعه 

26- چاپ  و تكثير  و تهيه بروشورهاي آموزشي مورد نياز  مراكز  و خانه هاي  بهداشت

27- پيگيري و ابلاغ  برگزاري اولويت هاي  آموزشي التور آنفلوانزا  و سوء مصرف  مواد مخدر  با  توجه به  فصل و گروه  هدف 

28- شركت در  كميته هاي   برگزار شده  و بهداشتي  و همكاري با  واحدها در زمينه هاي   مختلف بهداشتي

29-........................................................................

 

                                                       *** ترند شاخصهاي بهداشتي طي سه سال  اخير***

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-10-7 10:18        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ