حمیده واعظ زاده                    کاردان بهداشت خانواده                         
 

شرح وظایف واحد آمار :

1-جمع آوری کلیه اطلاعات آمارهای شبکه ،بیمارستانها و واحدهای تابعه

2-جمع بندی و ارسال آمارها به واحدهای ذیربط در دانشگاه

3-تجزیه و تحلیل آمارهای  دریافتی وارسال آنها به منظور تشخیص

نقاط ضعف و قوت آنها

فرمهای آماری ماهیانه                                                                                   

 

1-مراجعین سرپائی 

2-بهداشت دهان و دندان

3-آمار ایمنسازی

4-جمعیت خانواده

5-فرم وضعیت رشد کودکان زیر 8 سال

 

    فایلهای گزارش سالانه مرکز بهداشت شهرستان                                                                 

1-دستورالعمل تکمیل گزارش سالانه

2-فرم ورود اطلاعات گزراش سالانه

                           

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-1-27 12:43        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ