آدرس و شماره تماس مراکز جامع سلامت و پایگاههای سلامت شهرستان لامرد


مرکز جامع سلامت و پایگاههای سلامت شماره 
تماس           
                                                
آدرس
مرکز جامع سلامت حضرت صدیقه طاهره (س) 52722530-071شهرستان لامرد - میدان امام -جنب شبکه بهداشت و درمان-مرکز بهداشتی درمانی صدیقه طاهره (س)
پایگاه سلامت مرکز بهداشتی درمانی فاطمه الزهراء اهل 52772021-071شهرستان لامرد - شهر اهل -بلوار خلیج فارس -مرکز بهداشتی درمانی فاطمه الزهرا(س)  
پایگاه سلامت مرکز بهداشتی درمانی امام خمینی (ره) اشکنان 52762211-071
52762011-071
شهرستان لامرد -شهر اشکنان -بلوار امام -مرکز بهداشتی درمانی امام خمینی (ره) اشکنان  
پایگاه سلامت مرکز بهداشتی درمانی امام سجاد علامرودشت 52782330-071شهرستان لامرد -شهر علامرودشت -بلوار امام -جنب ساختمان مرکز بهداشتی درمای امام سجاد (قدیم )  
پایگاه سلامت مرکز بهداشتی درمانی حضرت صدیقه طاهره (س)52722530-071 شهرستان لامرد - میدان امام -جنب شبکه بهداشت و درمان-مرکز بهداشتی درمانی صدیقه طاهره (س)
پایگاه سلامت مرکز بهداشتی درمانی امام محمد باقر (ع) لامرد 52730582-071 شهرستان لامرد -چاه حاج ابول -مرکز بهداشتی درمانی امام محمد باقر (ع)
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-11-23 13:49        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ