مراجعه کننده گرامی با کلیک بر روی نام هر واحد میتوانید فرایندها ،دستورالعملها و فرم های مورد نیاز ان واحد  را مشاهده نمایید. 

29m2hrk.gifبهداشت محیط                                                  29m2hrk.gifبهداشت حرفه ای

29m2hrk.gifمدیریت غذا و دارو                                               29m2hrk.gif بهداشت خانواده   
 
29m2hrk.gifبهداشت مدارس                                                29m2hrk.gif بهداشت روان

29m2hrk.gifمبارزه با بیماریهای واگیر                                      29m2hrk.gif مبارزه با بیماریهای غیرواگیر            
 
29m2hrk.gifستاد گسترش                                                  29m2hrk.gif جلب مشارکتهای مردمی

29m2hrk.gifفناوری اطلاعات                                                 29m2hrk.gif کارگزینی

29m2hrk.gifحسابداری                                                        29m2hrk.gifدرآمد
 
29m2hrk.gifکارپردازی                                                         29m2hrk.gif انبار و امین اموال

29m2hrk.gifدبیرخانه                                                           29m2hrk.gif ماشین نویسی

29m2hrk.gifکمیته تکریم ارباب رجوع                                      29m2hrk.gif کمیته آموزش ضمن خدمت کارکنان

29m2hrk.gif کمیته پیشنهادات                                             29m2hrk.gif آموزش سلامت

29m2hrk.gifپزشک خانواده  
                                    
  29m2hrk.gifامور حقوقی

  29m2hrk.gifدبیرخانه   29m2hrk.gifنظارت بر درمان

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-8 13:52        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ