سلامتی يكي از محورهاي عدالت و توسعه جوامع در تمامي ابعاد اجتماعي اقتصادي ، سياسي و انساني به شمار  مي رود و نقش دولت در برنامه ريزي ، پشتيباني و جلب مشاركت مردم در راستاي حفظ و ارتقاي سلامتي به وضوح مشهود مي باشد.
      لذا ارائه خدمات بهداشتي و درماني كامل و با كيفيت مطلوب با همكاري مردم از طريق واحدهاي بهداشتي درماني ( مراكز بهداشتي درماني ، پايگاههاي بهداشتي ، خانه هاي بهداشت و ... ) به تمامي اقشار جامعه با همكاري و مشاركت ارگانها ، سازمانهاي دولتي و غير دولتي مرتبط از جمله اقدامات موثري است كه در ارتقا سلامت جامعه ( توانمند سازي مردم در شناخت عوامل تاثير گذار بر سلامت فردي و اجتماعي و تصميم گيري در انتخاب رفتارهاي بهداشتي براي به دست آوردن زندگي سالم ) نقش بسزايي دارد.
مركز بهداشت شهرستان در پيكره عظيم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني از جايگاه ويژه و منحصر به فردي برخوردار است.  مركز بهداشت استان محل تلاقي تمام فعاليهاي بهداشي ،پژوهشي، آموزشي و درماني دانشگاه (در سطح كل جامعه در شهر و روستا) به حساب مي آيد كه زير نظر مستقيم رياست دانشگاه و معاونت سلامت وزارت متبوع ، مديريت و هدايت برنامه‏هاي بهداشتي را در سطح استان بر عهده دارد و در راستاي دست‏يابي به هدف اصلي خود كه همانا تأمين، حفظ و ارتقاء سطح سلامت تمام اقشار مردم در شهر و روستا است برنامه‏هاي سلامتي را در ابعاد مختلف پشتيباني مي نمايد كه ذيلاً در خصوص ساختار مركز و وظايف عمده آن توضيحاتي ارائه مي‏شود.
 
سيستمهاي بهداشتي پيشرفته فرد را بعنوان جزئي از يك جامعه مي نگرند ولذا خدماتي كه به او ارائه مينمايند با در نظر گرفتن مصالح جامعه است و در اصطلاح مشكل را در كل جامعه نگريسته و سعي در حل آن دارند.بر اين اساس واحدهاي بهداشت محيط ، بهداشت حرفه ای ، بهداشت خانواده ، بهداشت روان ،پیشگیری ومبارزه با بيماريهاي واگير و غير واگير ، بهداشت روان ، در قالب پزشكي جامعه نگر پايه ريزي مي گردند.
 
بر این اساس بعد از انقلاب اسلامی ایران وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی مجموعه ای را در سطح کشور بنا گذاشت که بتواند ضمن اجرای قوانین مربوط به مسائل بهداشت ودرمان به نظارت بر این گونه مسائل نیز بپردازد به این ترتیب شبکه های بهداشت ودرمان در سطح کشور پایه گذاری شدند.
 
یکی از این مجموعه ها که به یمن انقلاب اسلامی ایران پایه گذاری شد شبکه بهداشت ودرمان شهرستان لامرد بود که در سال 1358 به صورت مستقل و با 40 نفر پرسنل اداری مالی ، بهداشتی درمانی وخدماتی شروع به کار نمود واکنون در سیمین بهار انقلاب اسلامی با 6زیر مجموعه مرکز بهداشت ، 2بیمارستان ، 4اورژانس 115 و مرکز بازآموزی تیم سلامت کارکنان ( مرکز آموزش بهورزی ) و441 نفر پرسنل زیر سایه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در حال ارائه خدمات بهداشتی درمانی به 870000نفر ) در منطقه ای با وسعت 7054 كيلومتر مربع می باشند 
 
 الف) بخش بهداشت :
مرکز بهداشت دارای واحد های مستقلی همچون بهداشت محیط ، بهداشت حرفه ای ، پیشگیری ومبارزه با بیمار یهای واگیر وغیر واگیر بهداشت مدارس ، بهداشت خانواده ، بهداشت روان ، تغیه ، آموزش سلامت وجلب مشارکت های مردمی بوده که 4 مرکز بهداشتی درمانی روستایی ،2 مرکز بهداشتی درمانی شهری-روستایی ،34 خانه بهداشت فعال و1 خانه بهداشت غیر فعال با حدود پرسنل را تحت پوشش خود دارد .
ب) بخش درمان:
بیمارستان که مزین به نام مقدس حضرت ولی عصر (عج) بوده وپس از انقلاب اسلامی شروع به کار نمود ، در سال 1375 به ساختمان جدید که دارای سه بلوک ساختمانی وبا مساحت 60000 متر مربع وزیر بنای 12000 مترمربع انتقال یافت در حال حاضر دارای بخش های متعددی چون داخلی ،اطفال، زنان زایمان ، جراح عمومی ، گوش وحلق وبینی ، ارتوپدی ، رادیولوژی ، اتفاقات ، دیالیز ، پایگاه بهداشتی ، تالاسمی ، فیزیوتراپی ، تست ورزش ، اتاق عمل ، اندوسکپی ، سونوگرافی ، آزمایشگاه ، سی سی یو ، ان آی سی یو اطفال می باشد و در آینده نزدیک ام آر ای و سی تی اسکن راه اندازی خواهد شد .
 
 
آشنائي باواحدهاي مركزبهداشت
 
1-واحد مبارزه با بيماريهاي واگير
   اين واحد فعاليتهاي خود را معطوف به شناخت راههاي پيشگيري ، درمان وكنترل همه گيري بيماريهايي ميكندكه با ورود عوامل ميكروبي وانگلي به بدن انسان ايجاد ميشوند.
سرفصل وظائف:
1. شناسائي , پيشگيري وكنترل بيماريهاي واگير خصوصاموارد شايع در يك منطقه
2. آموزش در خصوص راههاي انتقال و كنترل بيماريها در جامعه
3. واكسيناسيون
4. ارائه خدمات درماني در مواردي كه از لحاظ همه گير شناسي با اهميت اند.
 
2-واحد مبارزه با بيماريهاي غير واگير
اين واحدبه پيشگيري و مقابله با بيماريهايي مي پردازد كه توسط عواملي همچون ارث ويا عللي ناشناخته ونيز شرايطي كه بيشتر ره آورد تكنولوژي و صنعتي شدن جوامع مي باشد بروز يافته و در تمامي اين بيماريها نقص عملكرد عضو ويا دستگاههايي از بدن فرد مشهود است.ويژگي خاص اين بيماريها عدم انتقال به ديگران از راه تماسهاي روزمره است.
سر فصل وظايف:
1. افزايش آگاهي عمومي نسبت به تمامي بيماريهاي ارثي در خصوص نحوه پيشگيري،,    روشهاي درمان و روشهاي كاستن از عوارض ناشي از اين بيماريها(آشناترين مورد تالاسمي است).
2. پيشگيري كنترل و ايجاد حساسيت افكار عمومي نسبت به بيماريهايي كه نتيجه روش خاص      زندگي و عوامل محيطي ميباشد.ازجمله بيماريهاي قلبي و عروقي خصوصا فشار خون بالا.
3.يافتن و تحت كنترل در آوردن بيماري ديابت وتلاش در فراگير نمودن شناخت آن درسطح جامعه.
4. پيشگيري وآموزش در زمينه علائم وچگونگي پي بردن به بروز سرطان در مراحل اوليه و سعي در اجراي اقداماتي در جهت كاهش ناتواني حاصل از حادث شدن سرطان در فرد.
5. تلاش در ايجاد محيط زيستي ايمن و بدون حادثه و كاهش بروزسوانح چه در منزل و چه در سطح اجتماع.
 
3- بهداشت محيط
واحدي در جهت كنترل عواملي از محيط است كه به نحوي برروي سلامت جسمي, رواني, اجتماعي انسان در زمان حال و يا آينده مؤثر است.
سرفصل وظائف
1-كنترل مواد غذايي از لحاظ آلودگي ميكروبي وشيميايي ، بازرسي اماكن و مراكز تهيه،    , ساخت و توزيع مواد غذائي
2- جلوگيري از آلودگي منابع آب آشاميدني (سطحي و زير زميني)وكنترل سلامت آب آشاميدني مصرفي شهروندان
 3-كنترل و نظارت بر نحوه جمع آوري و دفع موادزائدجامد در محيط
4-نظارت و كنترل نحوه دفع فاضلاب با هدف :
   a)جلوگيري از آلودگي منابع آب مصرفي
   b)سلامت وزيبائي محيط
   c)ايجاد امكان بازيافت فاضلاب جهت مصارف صنعتي وكشاورزي
 5-كنترل و نظارت برسلامت هوا و كنترل اماكن و مراكز آلوده كننده هواي محيط
 6 -مبارزه با حيوانات ولگرد و بندپايان وجوندگان
 7- نظارت بهداشتي بر احداث و راه اندازي كارگاههاوكارخانجات مواد غذايي با هماهنگي واحد بهداشت حرفه اي
 8-تحت پوشش قرار دادن متصديان اماكن عمومي و مراكز تهيه و توزيع موادغذايي از لحاظ عدم وجودبيماريهاي قابل انتقال به غير از طريق موادغذايي و صدور كارتهاي بهداشتي براي ايشان
 9-آموزش اصول بهداشت محيط و بهداشت مواد غذايي به عموم مردم و اقشار مختلف صنفي
 
  
4-بهداشت حرفه اي
واحدي كه با مسائل بهداشتي ودرماني افرادي كه بكارگمارده ميشوند سروكارداردوتلاش خود را معطوف به اقداماتي در جهت تطبيق كار با انسان ودرصورت عدم امكان اين امرسعي در تطبيق انسان با كار مينمايد.
سرفصل وظايف:
 1-تامين وارتقاء وضع جسمي , رواني و اجتماعي كاركنان همه مشاغل به عاليترين درجه ممكنه
 2-تلاش در جهت جلوگيري از بيماريها و حوادث شغلي
 3-كمك در انتخاب كارگرويا كارمند مناسب براي محيط و شغل مورد نظر
 
5-بهداشت خانواده
   واحدي است كه با درنظرگرفتن خانواده به عنوان كوچكترين واحد جامعه وبامحورقراردادن آن فعاليتهاي خودرا دربالا بردن سطح مراقبتهاي بهداشتي مادران وكودكان متركزنموده وبه اين ترتيب ارتقاءسلامتي تك تك افراد جامعه وبهبود كيفيت سطح زندگي را مدنظردارد.
سرفصل وظايف:
1-ارائه كليه خدمات مراقبتي به مادران پيش از بارداري دركل زمان حاملگي ونيز در دوران شيردهي.
2-غربالگري زنان در خصوص سرطانهاي شايع آنها و تلاش در كشف اين موارد درمراحل اوليه
3-ارائه خدمات تنظيم خانواده و كنترل مواليد و تنظيم تعداد افراد خانوار با مشاركت مردان ونيز زنان.
4-مراقبت كودكان زير شش سال و پايش نحوه رشد و تكامل آنها و شناخت موارد در معرض خطردر مراحل اوليه و تحت پوشش قرار دادن آنها جهت كاهش عوارض اختلالات رشد.
5- آموزش اصول تغذيه صحيح و برنامه ريزي در بهبود تغذيه گروههاي آسيب پذير.
6-تلاش درمشاركت دادن مردم در اموربهداشتي با اجراي طرح رابطان افتخاري بهداشت.
 
6-بهداشت روان
     عبارتست از تامين و حفظ سلامتي رواني فردي و اجتماعي بطوريكه فرد بتواند فعاليتهاي روزمره خودرابه خوبي انجام داده وبا افراد خانواده و اجتماع ارتباط مناسب برقرارنمايدوازبروزرفتارهاي غيرعادي درجامعه خودداري كند.
 
سرفصل وظايف:
1-آموزش اصول بهداشت روان ومطرح نمودن عوامل خطرآفرين و نيز موارد تقويت كننده مسائل روحي در زندگي روزمره و در مقابله با مخاطرات.
2-شناسائي افرادي كه ازلحاظ روحي و رواني دچار مشكل ميباشند و تلاش در كاستن از شدت بيماري وناتواني آنها بدين جهت.
3-مشاوره روانشناختي با عموم مردم در جهت كاستن از فشارهاي زندگي روزمره
4-تلاش در آموزش مهارتهاي زندگي به عموم مردم.
 

1_15_chart.jpg

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-23 8:19        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ