شماره تلفن مستقیم واحدهای شبکه
ستاد گسترش شبکه ( علی عباسی)
52721996
بهداشت محیط شبکه ( مهندس یعقوب رضایی)
52722529
کارگزینی شبکه ( محمود قائدی فرد)
52722361
حراست شبکه (سید قاسم حسینی )
52724790
نقلیه و تدارکات شبکه ( محمد گرامی پور)
52724570
بیماریهای واگیرشبکه (فریبرزجمشیدی)
52722866
بیماریهای غیرواگیر(محمود نامجونسب)
52722856
حسابداری شبکه (ابراهیم ایزدی)
52722533
دفتر سرپرستی
52722311
فاکس شبکه
52722534
مرکز بهداشتی درمانی علامرودشت
52782273
مرکز بهداشتی درمانی خیرگو
52746521
مرکزبهداشتی درمانی چاهورز
52742450
مرکز بهداشتی درمانی اشکنان
52762211
مرکز بهداشتی درمانی اهل
2111-52772100
مرکز بهداشتی درمانی کال
52777112
مرکز بهداشتی درمانی سیگار
52753400
مرکزبهداشتی درمانی حضرت امام محمد باقر(ع)
52735842
 
 
 
    
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-23 8:25        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ