مشخصات بيمارستان‌هاي شهرستان‌هاي استان فارس

 

رديف

 

نام بيمارستان

نوع تخصص

وضعيت

آدرس

شماره تلفن

1

 

امام خميني (ره)

 

عمومي

 

دولتي

 

آباده

 

13-3333311 -0751

 

2

 

امام خميني (ره)

 

عمومي

 

دولتي

 

استهبان

 

3055 - 2800 - 0732424

 

3

 

وليعصر (عج)

 

عمومي

 

دولتي

 

ارسنجان

 

9 – 7622348 - 0729

 

4

 

وليعصر (عج)

 

عمومي

 

دولتي

 

اقليد

 

4-4229342-0752

 

5

 

وليعصر (عج)

 

عمومي

 

دولتي

 

بوانات

 

9 – 3223068 -0752

 

6

 

امام حسن (ع)

 

عمومي

 

دولتي

 

داراب

 

8 – 6224107 - 0732

 

7

 

امام حسين (ع)

 

عمومي

 

دولتي

 

سپيدان

 

5 – 7223621 - 0712

 

8

 

شهداي سروستان

 

عمومي

 

دولتي

 

سروستان

 

– فلكه قدس

2 – 5222111 - 0712

 

9

 

امام جعفر صادق (ع)

 

عمومي

 

دولتي

 

پاسارگاد

 

96 – 3290 - 0729722

 

10

 

قائم (عج)

 

عمومي

 

دولتي

 

فيروزآباد

 

8 – 7091 - 0712622

 

11

 

وليعصر (عج)

 

عمومي

 

دولتي

 

كازرون

 

4 – 2227080 – 0721

 

12

 

امام رضا (ع)

 

عمومي

 

دولتي

 

لارستان

 

7 – 32103 – 0781

 

13

 

اميدوار

 

عمومي

 

دولتي

 

اوز

 

6- 2095 - 0782362

 

14

 

خنج

 

عمومي

 

دولتي

 

خنج

 

3230 – 3130 - 0782452

 

15

 

امير المومنين (ع)

 

عمومي

 

دولتي

 

گراش

 

– لارستان

4 – 2001 - 0782222

 

16

 

علي اصغر (ع)

 

عمومي

 

دولتي

 

بيرم

 

– لارستان

3170 – 2604 - 0782422

 

17

 

وليعصر (عج)

 

عمومي

 

دولتي

 

لامرد

 

22201 - 22173 - 078252

 

18

 

بعثت

 

عمومي

 

دولتي

 

اشكنان

 

– لامرد

2 – 2031 – 0782572

 

19

 

فاطمه الزهرا (س)

 

عمومي

 

دولتي

 

مهر

 

– لامرد

2514 - 2327 - 0782652

 

20

 

شهيد مطهري

 

عمومي

 

دولتي

 

مرودشت

 

4 - 3333291 – 0728

 

21

 

وليعصر (عج)

 

عمومي

 

دولتي

 

ممسني

 

7 – 7504 - 0722422

 

22

 

شهداء

 

عمومي

 

دولتي

 

نيريز

 

14 – 5230111 - 0732

 

23

 

وليعصر (عج)

 

عمومي

 

دولتي

 

خرم بيد

 

25 – 1021 - 0752352

 

24

 

امام محمد باقر (ع)

 

عمومي

 

دولتي

 

قير و كارزين

 

4222652 – 4222010 - 0792

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-23 8:20        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ