<<کار گروه سلامت شهرستان لامرد تشکیل جلسه داد>>

با حضور حسین شبانی نژاد فرماندار شهرستان لامرد، دکتر محمد احمدی سرپرست شبکه بهداشت و درمان، یعقوب رضایی مسئول واحد بهداشت محیط و دبیرکار گروه سلامت و مسئولان ادارات مربوطه جلسه کار گروه سلامت تشکیل شد.دکتر محمد احمدی سرپرست شبکه بهداشت و درمان لامرد گفت: بسته سلامت پایه کارکنان ادارات توسط وزارت بهداشت با هدف افزایش کارایی سلامت و تندرستی کارکنان تهیه و تدوین شده که از طرف شبکه بهداشت و درمان شهرستان به ادارات ابلاغ خواهد شد.

وی همچنین افزود: در این بسته سلامت فردی و سلامت شغلی کارکنان ادارات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
حسین شبانی نژاد فرماندار شهرستان در خصوص اهمیت موضوع کار گروه سلامت مطالبی بیان نمود و خواستار حضور کلیه اعضاء و پیشگیری کاربردی در خصوص موضوعات سلامت و امنیت غذایی را داشته باشند.همچنین در این جلسه در خصوص عدم استفاده از کودهای کشاورزی به صورت فله ای و بهداشت مواد غذایی در سطح عرضه و ساماندهی ماشین های میوه فروش بحث و بررسی شد.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-7-29 8:33        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ