تلفن رئيس و معاونين دانشگاه هاي علوم پزشكي- قسمت 1: الف- ب
                     قسمت 1: الف – ب (آبادان، اراك، اردبیل، ارومیه، اصفهان، اهواز، ایلام، بابل، بندرعباس، بوشهر،‌ بیرجند)
دانشكده علوم پزشکی و خدمات بهداشتي،‌ درماني آبادان
*
نام و نام خانوادگي
سمت
تلفن
نمابر
کد شهر
پست الکترونیک
نشاني
1
دكتر سيدمختار حسيني
سرپرست دانشكده
4484021
4484020
0631
mokhtarh1959@yahoo.com
خيابان ذوالفقاري- ابتداي 30 متري- دانشكده علوم پزشكي
2
دكتر نصرالله حسوني بحريني
قائم مقام و معاون دارو و درمان
4484021
4484020
0631
nh-bahrini@yahoo.com
خيابان ذوالفقاري- ابتداي 30 متري- دانشكده علوم پزشكي
3
دكتر احسان الله منفرد نياكي
معاون توسعه مديريت و منابع
4484021
4484020
0631
eh.monfared@yahoo.com
خيابان ذوالفقاري- ابتداي 30 متري- دانشكده علوم پزشكي
4
دكتر مرتضي جعفري
معاون بهداشتي
4484023
4484022
0631
drmorteza.jafari1968@yahoo.com
خيابان ذوالفقاري- ابتداي 30 متري- دانشكده علوم پزشكي
5
دكتر رضا پورشيخ جونكي
معاون آموزشي و پژوهشي
4484021
4484020
0631
rezasheikhpour@yahoo.com
خيابان ذوالفقاري- ابتداي 30 متري- دانشكده علوم پزشكي
6
هادي فيوضي
مدير روابط عمومي
4484024
4484020
0631
hadi.fayouzi@gmail.com
خيابان ذوالفقاري- ابتداي 30 متري- دانشكده علوم پزشكي
دانشگاه علوم پزشکی اراک
 
نام و نام خانوادگي
سمت
تلفن
نمابر
کد شهر
پست الکترونیک
نشاني
1
دکتر مجید رمضانی
رئیس دانشگاه
3135760
3134766
861
dr_ramazani@arakmu.ac.ir
اراک- خ شهید شیرودی- خ علم الهدی ستاد دانشگاه
2
دکتربابک عشرتی
معاون بهداشتی
3678631
3678633
861
eshratib@sina.Iums.ac.ir
اراک- شهرک مصطفی خمینی- کوی گلستان-
3
دکتر علی اصغر فرازی
معاون درمان
3133100
3134001
861
farazialiasghar@yahoo.com
اراک- خ شهید شیرودی- خ علم الهدی ستاد دانشگاه
4
دکتر سعید چنگیزی آشتیانی
معاون آموزشی- پژوهشی
4173638
4173639
861
ashtiyani@sums.ac.ir
اراک- میدان انقلاب- جنب بیمارستان امیر المومنین (ع)
5
دکتر مهدی مسیبی
معاون دانشجویی و فرهنگی
3130021
3123881
861
Mah-mosayebi@yahoo.com
اراک- خ شهید شیرودی- خ علم الهدی ستاد دانشگاه
6
دکتر سید جواد طباییان
سرپرست  معاونت توسعه مدیریت ومنابع
3137400
3130352
861
aamouzndeh@yahoo.com
اراک- خ شهید شیرودی- خ علم الهدی ستاد دانشگاه
7
دکتر مصطفی دلاور
معاون غذا و دارو
3678626
3678627
861
mdelavar@arak.mu.ac.ir
اراک- شهرک مصطفی خمینی- کوی گلستان- ساختمان شماره 2 دانشگاه
8
سيد جواد رضايي
 رئیس دفتر دانشگاه
3134501
3134766
861
j.rezaee@arakmu.ac.ir
اراک- خ شهید شیرودی- خ علم الهدی ستاد دانشگاه
 
مهدی میرزا بابایی
مدیریت روابط عمومی
3134501
3134501
861
 
اراک خ شهید شیرودی  خ علم الهدی ستاد دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
 
نام و نام خانوادگي
سمت
تلفن
نمابر
کد شهر
پست الکترونیک
نشاني
1
دکترفرهادپورفرضی
رئیس دانشگاه
5522180
5522100
5522081
451
chancellor@arums.ac.ir
میدان قیام- ستاد مرکزی دانشگاه
2
دكتر منوچهر براك
معاون بهداشتی
5522171
5521800
451
 
خیابان بزرگراه نرسیده به آخر دانش بهداشت استان
3
دكتر حسين قبادي
معاون درمان
5522078
5522079
5522077
451
 
خیابان ساحلی- معاونت درمان دانشگاه
4
دکتر مهرداد میرزا رحیمی
معاون آموزشی و پژوهشی
5522083
5522052
451
 
راه دانشگاه روبروی دریاچه شورابیل
5
دكتر پرويز فرجي
معاون دانشجویی و فرهنگی
5510056
5512877
451
 
راه دانشگاه روبروی دریاچه شورابیل
6
دكتر عباس نقي‌زاده
معاون پشتیبانی
5522091
5522092
451
 
میدان قیام ستاد مرکزی دانشگاه
7
دكتر سيدحجت سيدخليل الهي
معاون غذا و دارو
5518307
5516514
451
 
خیابان باکری – خ سیزده آبان- معاونت غذا و دارو
8
آقای محمد ذاکر توسلی
مدیر روبط عمومی
5522090
5522217
5522194
451
dravabat@arums.ir.ac
میدان قیام ستاد مرکزی دانشگاه
9
دکتر فرج شاهی زارع
رئیس دفتر دانشگاه
5522180
5522081
451
riyasat@arums.ac.ir
میدان قیام ستاد مرکزی دانشگاه
10
تلفن‌هاي ستاد مركزي سانترال
-
5522247
الي 53
5522196
 
 
میدان قیام ستاد مرکزی دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
 
نام و نام خانوادگي
سمت
تلفن
نمابر
کد شهر
پست الکترونیک
نشاني
1
دکتر کوروش ساکی
رئیس دانشگاه
2226020
2221841
441
reasat@umsu.ac.ir
بلوار رسالت کوی اورژانس
 
2232296
 
 
 
2
دکتر کامران دهقان
معاون بهداشتی
3466800
3440197
441
phc@umsu.ac.ir
بلوار شهید بهشتی روبروی مسجد قبا
 
3461700
 
 
 
3
دکتر محمد علیزاده
معاون درمان
2220633
2223443
441
darman@umsu.ac.ir
فلکه جهاد –اول خ راهنمایی
 
 
2223443
 
 
 
 
4
دکتر سید جواد موسوی
معاون آموزشی
2237399
2240655
441
edu-office@umsu.ac.ir
بلوار رسالت کوی اورژانس
5
دکتر احد زینالی
معاون دانشجویی و فرهنگی
2231965
2231965
441
Student-cultural@umsu.ac.ir
بلوار رسالت کوی اورژانس
 
2237981
 
 
ستاد دع پ
6
دکتر داود عمرانی
معاون پشتیبانی
2233770
2229059
441
logistic@umsu.ac.ir
بلوار رسالت کوی اورژانس
7
دکتر محمد دلیر راد
معاون غذا و دارو
2788868
2765657
441
fdo@umsu.ac.ir
اول جاده سلماس-خ شهید قلی پور –روبروی ناحیه
8
دکتر مرتضی متذکر
معاون پژوهشی
2240642
2231930
441
research@umsu.ac.ir
بلوار رسالت کوی اورژانس
9
دکتر علی افشانی
مدیر روابط عمومی
2937379
2937380
441
Ravabet-omomi@umsu.ac.ir
بلوار رسالت کوی اورژانس
10
دکتر مهران میرزایی
رئیس دفتر دانشگاه
2247715
2221841
441
reasat@umsu.ac.ir
بلوار رسالت- کوی اورژانس- ستاد مرکزی دانشگاه
 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 
نام و نام خانوادگي
سمت
تلفن
نمابر
کد شهر
پست الکترونیک
نشاني
1
دکتر شاهین شیرانی
رئیس دانشگاه
2-6685141
6685145
311
chancellor@mui.ac.ir
خیابان هزار جریب- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
2
دکتر کمال حیدری
معاون بهداشتی
8-4485559
4485559
311
K_heidari110@yahoo.com
خیابان ابن سینا- جنب بیمارستان امین
3
دکتر مجتبی رحیمی
معاون درمان
30-6629928
6612193
311
rahimi@med.mui.ac.it
خیابان آپادانا حوزه معاونت درمان
4
دکتر علی موسوی
معاون آموزشی
6682889
6682006
311
A_mousavi@med.mui.ac.ir
خیابان هزار جریب- دانشگاه علوم پزشکی
5
مجتبی کرباسی
معاون دانشجویی و فرهنگی
6683125
6689695
311
cfa@mui.ac.ir
خیابان هزار جریب- دانشگاه علوم پزشکی
6
دکتر بهرام گودرزی
معاون پشتیبانی
6688788
6680017
311
B_goodarzy@gmail.com
خیابان هزار جریب- دانشگاه علوم پزشکی
7
دکتر غلامحسین صادقیان
معاون غذا و دارو
11-6699610
6699613
311
sadeghiyan@mail.mui.ac.ir
خیابان هزار جریب- کوچه ششم
8
دکتر پیمان ادیبی
معاون پژوهشی
6685149
6687898
311
adibi@med.mui.ac.ir
خیابان هزار جریب- دانشگاه علوم پزشکی
9
دکتر سعید ابن یمین
مدیر روابط عمومی
7922123
6685145
311
Soltanian110@yahoo.com
خیابان هزار جریب- دانشگاه علوم پزشکی
10
دکتر محمد هادی
رئیس دفتر دانشگاه
6686635
6685145
311
hadi@mui.ac.ir
خیابان هزار جریب- دانشگاه علوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اهواز
 
نام و نام خانوادگي
سمت
تلفن
نمابر
کد شهر
پست الکترونیک
نشاني
1
دکتر محمد حسین سرمست شوشتری
رئیس دانشگاه
3339092
3335200
611
sarmas@ajums.ac.ir
گلستان-روبروی سازمان آب و برق -سازمان مرکزی
2
دکتر عبدالرسول نیکخوی
معاون بهداشتی
3336067
3366990
611
Nikkooy1331@yahoo.com
اهواز –امانیه –خیابان فاطمی روبروی نیروی انتظامی
3
دکتر شاهرخ رئیسیان
معاون درمان
3337446
3333092
611
raisianshahrokh@yahoo.com
اهواز امانیه خیابا ن خرم
4
دکتر سیدمحمد علوی
معاون آموزشی
3337077
3335396
611
Alavi1329@yahoo.com
گلستان-روبروی سازمان آب و برق
5
دکتر احمدرضا مهتدی
معاون دانشجویی و فرهنگی
3330961
3330794
611
Mohtadi-ar@yahoo.com
گلستان-روبروی سازمان آب و برق
6
دکتر سید سعید آزنده
معاون پشتیبانی
3333179
3330794
611
Saeed.azandeh@yahoo.com
گلستان-روبروی سازمان آب و برق
7
دکتر عباس اخگری
معاون غذا و دارو
2232365
2232364
611
Akhgari_a@yahoo.com
اهواز –خ آزادگان –خ نظام وفا بین خیابان شهید رستگاری و شهید آهنگری
8
دکتر مصطفی فقهی
معاون پژوهشی
3738383
3361544
611
Mfeghhi563@ajums.ac.ir
اهواز-گلستان-روبروی سازمان آ ب و برق
9
علیرضا نجفی
مدیر روابط عمومی
3337076
3367566
611
Najafi1000@yahoo.com
گلستان-روبروی سازمان آب و برق
10
دکتر سید مهدی شیخ الاسلامی
رئیس دفتر دانشگاه
3339092
3335200
611
smehsh@gmail.com
گلستان-روبروی سازمان آب و برق
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
 
نام و نام خانوادگي
سمت
تلفن
نمابر
کد شهر
پست الکترونیک
نشاني
1
دکترخیرا..اسدالهی
سرپرست دانشگاه
2238460
2238446
841
ilammedical@yahoo.com
بلوار دانشجو-نرسیده به میدان مخابرات-ساختمان حوزه
2
-
معاون بهداشتی
2228180
2228134
841
-
ابتدای بلوار مدرس- مرکز بهداشت استان و معاونت بهداشتی
3
دکتر عبادا...فلاحی
معاون درمان
3337542
3337180
841
Ebadollah-fahhahi@yahoo.com
بلوار آزادی-ساختمان دانشگاه علوم پزشکی
4
دکترنور خدا صادقی فر
معاون آموزشی و پژوهشی
2227134
2227136
841
sadeghifard@gmail.com
بلوار پژوهش –مجتمع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
5
مهندس فتح ال... محمدیان
معاون دانشجویی و فرهنگی
2227146
2227146
841
mobinmohamadian@yahoo.com
بلوارپژوهش –مجتمع آموزشی دانشگاه علوم |پزشکی
6
دکتر عادل مقصودی نژاد
معاون پشتیبانی
3335010
3331936
841
Arash1314@yahoo.com
بلوار آزادی-ساختمان دانشگاه علوم پزشکی
7
دکتر رسول دشتی
معاون غذا و دارو
2232520
2232521
841
Dashtirasoul@yahoo.com
میدان شهید کشوری-ساختمان غذاودارو
8
دکتر شهرام کارگر
مدیر روابط عمومی
2238456
2238457
841
Dr_shahramkargar@yahoo.com
بلوار دانشجو-نرسیده به میدان مخابرات- دانشگاه علوم پزشکی
9
مهندس ایوب میرحسینی
رئیس دفتر دانشگاه
2238460
2238446
841
ilammediacal@yahoo.com
بلوار دانشجو-نرسیده به میدان مخابرات- دانشگاه علوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
 
نام و نام خانوادگي
سمت
تلفن
نمابر
کد شهر
پست الکترونیک
نشاني
1
دکتر ابراهیم مکانیکی
رئیس دانشگاه
2195100
2190181-
111
Dr-emikani@yahoo.com
بابل خ گنج افروز دانشگاه علوم پزشکی
2
دکتر حسن اشرفیان امیری
معاون بهداشتی
3232971
3263875
111
 hesamodin@yahoo.com
بابل خ مدرس میدان باغ فردوس
3
دکتر علی نقشینه
معاون درمان
2194714
2194744
111
dermanebabol@yahoo.com
بابل خ گنج افروز دانشگاه علوم پزشکی
4
دکتر مصطفی جوانیان
معاون آموزشی
2134702
2134702
111
mjavanian@gmail.com
بابل خ گنج افروز دانشگاه علوم پزشکی
5
دکترنبی ا..سلطانپور
معاون دانشجویی فرهنگی
2190841
2190594
111
a-r-sefidchian@yahoo.com
بابل خ گنج افروز دانشگاه علوم پزشکی
6
دکتر سید احمد اصغر زاده
معاون توسعه ومدیریت منابع
2129016
 2129016
111
a-asgaradeh@yahoo.com
بابل خ گنج افروز دانشگاه علوم پزشکی
7
دکترمحسن رضا زاده
معاون غذا و دارو
2194711
2194745
111
fdo@mubabol.ac.ir
بابل خ گنج افروز دانشگاه علوم پزشکی
8
دکتر امر ا...مصطفی زاده
معاون تحقیقات وفناوری
2197667
2197667
111
Amrol65@yahoo.com
بابل خ گنج افروز دانشگاه علوم پزشکی
9
خدیجه زراعتکار خورشیدی
مدیر روابط عمومی
2194719
2194719
111
Filsof8@gmail.com
بابل خ گنج افروز دانشگاه علوم پزشکی
10
دکتر سید محمد حسینی
رئیس دفتر دانشگاه
2195100
2190181
111
shahed@mubabol.ir
بابل خ گنج افروز دانشگاه علوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
 
نام و نام خانوادگي
سمت
تلفن
نمابر
کد شهر
پست الکترونیک
نشاني
1
دکتر محمد شکاری
رئیس دانشگاه
3334275-6
3331991
761
riasat@hums.ac.ir
بلوارشهید چمران- جنب استانداری
2
دکترحسین داودی
معاون بهداشتی
2-5564561
5564560
761
mbmboh@yahoo.com
خیابان 22بهمن – بلوار شهدای محراب –کوچه کوثر 6
3
دکتر احمد بهزاد
معاون درمان
2-2222951
2232946
761
Ahmadbehzad88@yahoo.com
بلوار آیت ا...طالقانی –نبش خیابان سید قطب –کوچه گلکار 1
4
دکتر شاهرخ رجایی
معاون آموزشی
1-3337190
3335009
761
Edu_res@hums.ac.ir
بلوار جمهوری اسلامی –بیمارستان شهید محمدی –ضلع شرقی بیمارستان
5
دکتر کوروش عزیزی
معاون دانشجویی و فرهنگی
3333287
3340317
761
Moavenat_hums@yahoo.com
بلوار شهید چمران-جنب استانداری
3335392
 
 
6
دکتر مجتبی خادمی
معاون پشتیبانی
3333288
3333289
761
 
بلوار شهید چمران –جنب استانداری
7
دکتر حسین قاسمی
معاون غذا و دارو
3340402
3340404
761
drugfood@hums.ac.ir
آزادگان –شمال شرقی پارک شهدا
8
دکتر عبدالعظیم نجاتی زاده
معاون پژوهشی
3335794
3337594
761
azimnejate@yahoo.com
بلوار جمهوری اسلامی –بیمارستان شهید محمدی –ضلع شرقی بیمارستان
3337192
3337192
 
9
دکتر فاطمه نوروزیان
مدیر روابط عمومی
3344429 3335934
3335934
761
Abbas.alamdar6@gmail.com
بلوار شهید چمران-خیابان استانداری روبروی ستاد مرکزی دانشگاه
10
حسن لطفی مزرعه شاهی
رئیس دفتر دانشگاه
6-3334275
3331991
761
Lotfi48@gmail.com
 
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
 
نام و نام خانوادگي
سمت
تلفن
نمابر
کد شهر
پست الکترونیک
نشاني
1
دکتر غلامرضا حیدری
رئیس دانشگاه
2-2523121
2523123
771
grheidari@yahoo.com
بوشهر-خیابان معلم –روبروی مصلای نماز جمعه –دانشگاه علوم پزشکی
2
دکتر عبدالمحمد خواجه ئیان
معاون بهداشتی
2530741
2526741
771
akhajeian@bpums.ac.ir
بوشهر-خیابان معلم –روبروی مصلای نماز جمعه
3
دکتر ابراهيم شفيعي
معاون درمان
2524747
2528819
771
-
بوشهر-خیابان معلم –روبروی مصلای نماز جمعه
4
دکتر فرزانه استوار
معاون آموزشی
2526189
2528500
771
-
بوشهر-خیابان معلم –روبروی مصلای نماز جمعه
5
فرحناز كمالي
معاون دانشجویی و فرهنگی
2523226
2524336
771
-
بوشهر-خیابان معلم –روبروی مصلای نماز جمعه
6
دکتر جهانگير شاهيني
معاون پشتیبانی
2528721
2525767
771
-
بوشهر-خیابان معلم –روبروی مصلای نماز جمعه
7
دکتر يحيي رضايي
معاون غذا و دارو
2524797
2531750
771
-
بوشهر-خیابان معلم –روبروی مصلای نماز جمعه
8
دکتر مريم رواني پور
معاون پژوهشی
2528587
2528724
771
-
بوشهر-خیابان معلم –روبروی مصلای نماز جمعه
9
پیمان زنده بودی
مدیر روابط عمومی
2521621
2521621
771
Shanashir1@gmail.com
بوشهر-خیابان معلم –روبروی مصلای نماز جمعه
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 
نام و نام خانوادگي
سمت
تلفن
نمابر
کد شهر
پست الکترونیک
نشاني
1
دکتر قاسم کریمی 
رئیس دانشگاه
4430075
4430076
561
Karimi_gh@bums.ac.ir
خیابان غفاری سازمان مرکزی دانشگاه
2
دکتر کامبیز مهدیزاده 
معاون بهداشتی
4430077
4445672
561
hlt@bums.ac.ir
خیابان معلم بعد از چهارراه معلم دانشگاه علوم پزشکی
3
دکتر محمد دهقانی فیروز آبادی 
معاون درمان
4447746
4447746
561
M-dehgani44@yahoo.com
خیابان غفاری دانشگاه علوم پزشکی
4
دکتر محمد نجفی سمنانی
معاون آموزشی
4440447
4440447
561
nadjafi@bums.ac.ir
خیابان غفاری دانشگاه علوم پزشکی
5
دکتر احمد آموزشی
معاون دانشجویی و فرهنگی
4430142
4430142
561
Student@bums.ac.ir
خیابان غفاری دانشگاه علوم پزشکی
6
 دکتر ولی ا... زراعتکار
معاون توسعه مديريت و منابع
4430085
4440450
561
tosea@bums.ac.ir
خیابان غفاری دانشگاه علوم پزشکی
7
دکتر غلامرضا آهنی
معاون غذا و دارو
4422590
4422590
561
G-Ahani@yahoo.com
خیابان غفاری دانشگاه علوم پزشکی
8
دکتر اصغر زربان
معاون تحقيقات و فناوري
4435168
4435168
561
azarban@yahoo.com
خیابان غفاری دانشگاه علوم پزشکی
9
شيرعلي يعقوب پور
مدیر روابط عمومی
4430086
4430086
561
ravabet@bums.ac.ir
خیابان غفاری سازمان مرکزی دانشگاه
10
عباس جوادی
رئیس دفتر دانشگاه
4440449
4430076
561
Abbasjavadi28@yahoo.com
خیابان غفاری سازمان مرکزی دانشگاه
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-10-10 8:27        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ