ارتباط با مسولین واحدها از طریق پست الکترونیکردیفنام واحدمسؤل واحدآدرس پست الکترونیکی واحد
 1مدیریت دکتر  سید محمد حسینی hossaini@sums.ac.ir
2معاونت بهداشتیمهندس سید حسن احمدی  ahmadi@sums.ac.ir
5حراستآقای کرمی  karami@sums.ac.ir
 6بهداشت محیط آقای رضایی  rezaei@sums.ac.ir
 7بهداشت حرفه ای  ahmadi@sums.ac.ir
 8بهداشت روان میثم زائری zaeri@sums.ac.ir
 9بهداشت خانواده فاطمه  شریفی  sharefi@sums.ac.ir
10بهداشت مدارسداود حیاتی  hayati@sums.ac.ir
 11مبارزه با بیماریهای واگیر فریبرز جمشیدی  vagir@sums.ac.ir
 12بیماریهای غیرواگیر محمود نامجو نسب  jamshedi@sums.ac.ir
 13تغذیه حسین صفری safari@sums.ac.ir
 14امورمالیابراهیم ایزدی  ezadi@sums.ac.ir
 15کارگزینی محمود قائدی فرد  ghaedi@sums.ac.ir
 16آموزشگاه بهورزیرینب بشیر  bashir@sums.ac.ir
 17 نظارت بر درمان مجتبی کرمی  karami@sums.ac.ir
 18 امورآزمایشگاهها داود ایرانی irani@sums.ac.ir
 19 جلب مشارکتهای مردمی داود حیاتی   hayati@sums.ac.ir

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-1-19 9:30        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ